Activități desfașurate în cadrul proiectului

 • Activitatea 1. Contractarea furnizorilor de echipamente, soft-uri, instruire si a prestatorilor servicii

 • Activitatea 2. Managementul de proiect

 • Activitatea 3. Angajarea de personal

 • Activitatea 4. Specializarea personalului prin participare la cursuri

 • Activitatea 5. Dezvoltarea platformei inovative de marketing interactiv

  • Subactivitatea 5.1 Managementul realizării produsului

  • Subactivitatea 5.2 Proiectarea platformei

  • Subactivitatea 5.3 Planificarea și crearea componentei de UI/UX (design grafic)

  • Subactivitatea 5.4 Back-end - proiectare și implementare

  • Subactivitatea 5.5 Front-end - proiectare și implementare

  • Subactivitatea 5.6 Populare conținut platformă

  • Subactivitatea 5.7 Integrarea sistemului front-end cu sistemul back-end, testarea și fixarea defectelor (buguri) platformei
 • Activitatea 6. Informare si publicitate

 • Activitatea 7. Demersuri pentru obținerea proprietății intelectuale

 • Activitatea 8. Auditarea financiară și tehnică a proiectului