Contractele de achizitie incheiate

 • 1. Achiziție de Servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică).

  • Valoarea totală 120,570.00 lei la care se adaugă tva este defalcată pe tipuri de servicii:

  • - servicii de consultanță în managementul de proiect -89,460.00 lei la care se adaugă tva
  • - servicii asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice necesare pentru implementarea proiectului - 31,110.00 lei la care se adaugă tva.
 • 2. Achiziție servicii de date și internet fix Cod CPV 72400000-4.

  • Valoare 66 euro.

 • 3. Achiziție informare și publicitate - conform prevederilor Ghidului Solicitantului și Manualului de Identitate Vizuală cod CPV 22462000-6, cod CPV - 79341000-6.

  • Valoare 3918 lei la care se adaugă tva.